Kontakt

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

im. Jana Szczepanika

33-100 Tarnów, ul. Goldhammera 8

Telefon: (014) 621 17 30