Procedury i wytyczne w Szkole Szczepanika dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiany procedury i wytyczne związane z pandemią COVID19 w Szkole Szczepanika: 1. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I PRACY W ZSOiT im. JANA SZCZEPANIKA W TARNOWIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ CHOROBY COVID-19 (proszę o zapoznanie się uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły) 2. REGULAMIN NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCY W INTERNACIE ZSOiT im. JANA SZCZEPANIKA W TARNOWIE (proszę o zapoznanie […]